KONSTRUKCJE ZESPOLONE

WYKORZYSTAJ ZALETY ZESPOLENIA STALI I BETONU

Jak każdy materiał konstrukcyjny stal oraz beton posiadają indywidulanie swoje zalety i wady. Optymalnym rozwiązaniem podczas projektowania jest łączenie zalet i eliminowanie wad obu materiałów. W tym celu projektujemy konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, które powstają poprzez wzajemne połączenie części stalowych i betonowych, albo żelbetowych w taki sposób, aby w obliczeniach mogły być traktowane jako jeden ustrój. Umożliwia to zmniejszenie zużycia stali przez wykorzystanie wytrzymałości betonu na ściskanie oraz zwiększenie sztywności i odporności na utratę stateczności konstrukcji czyli zwichrzenie lub wyboczenie elementu. Wśród niewątpliwych zalet konstrukcji zespolonych można wymienić również podwyższoną odporność ogniową i korozyjną. W porównaniu z konstrukcjami betonowymi zmniejszeniu ulega ogólny ciężar konstrukcji, cykl realizacji ulega skróceniu i obniża się pracochłonność.
Oprócz skalkulowania wad i zalet, wybór rodzaju konstrukcji w większości przypadków zależy od kosztów, przy obliczaniu których należy uwzględnić czas wykonania konstrukcji. Im realizacja zostanie szybciej wykonania, tym wcześniej można oczekiwać zwrotu poniesionych nakładów. Już Albert Einstein mówił, że „znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesić”.

Jak wszystkie inne rodzaje konstrukcji również konstrukcje zespolone projektujemy w oparciu o najnowszą normę, tzn. EN 1994 uwzględniając odpowiednia załączniki krajowe. Pomimo iż projektowanie konstrukcji zespolonej jest znacznie trudniejsze niż projektowanie indywidualnej konstrukcji stalowej lub żelbetowej lecz finalny efekt skłania Inwestorów ku wyborze nowocześniejszego i tańszego rozwiązania. Jako pracownia o charakterze konstrukcyjnym również polecamy konstrukcje zespolone jako nowoczesny zamiennik indywidulanych konstrukcji stalowych lub żelbetowych.

Co możemy dla Państwa wykonać?

PARKINGI WIELOPOZIOMOWE O KONSTRUKCJI ZESPOLONEJ

Obiektami w których szczególnie pożądane jest zastosowanie konstrukcji zespolonej są parkingi wielopoziomowe. Jest to związane z faktem, iż istotna jest w nich funkcjonalność oraz jak najmniejsza liczba słupów pośrednich. W celu osiągnięcia oczekiwanego efektu bardzo ważny jest odpowiedni dobór konstrukcji stropu. Oprócz oczywistej funkcji jaką jest przeniesienie obciążeń pionowych na belki, stropom stawia się również szereg innych wymagań. Powinny być lekkie, aby nie zwiększać nadmiernie ciężaru szkieletu, być łatwe w montażu, a ich konstrukcja powinna być niewrażliwa na oddziaływanie obciążeń. Takie wymagania w największym stopniu spełniają płyty zespolone, najczęściej z profilowanymi blachami stalowymi. Taki rodzaj stropu jest stosunkowo lekki, łatwy i szybki w montażu, a blacha natychmiast po ułożeniu może służyć jako pomost roboczy i jednocześnie deskowanie tracone. Zastosowanie stalowych blach trapezowych o odpowiedniej wysokości umożliwia zmniejszenie liczby rygli stalowych, ułatwia wykonanie płyty stropowej, bez konieczności stawiania podpór montażowych podczas betonowania i niejednokrotnie pozwala na uniknięcie dużej ilości podciągów. Szeroka oferta dostosowana do oczekiwań Inwestora to dla naszego Biura Projektowego priorytet. Dlatego oferujemy projektowanie płyt zespolonych, które mogą być świetną alternatywą dla tradycyjnie stosowanych stropów monolitycznych.

HALE WIELOPOZIOMOWE, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, CENTRA O KONSTRUKCJI ZESPOLONEJ

Nasze Biuro Projektowe wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, rynku i trendów światowych ma w swojej ofercie wykonanie projektu różnego rodzajów obiektów o konstrukcji zespolonej takich jak hale wielopoziomowe, obiekty użyteczności publicznej czy centra handlowe. Jako zespolone mogą być wykonane właściwie wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak stropy, belki, podciągi czy słupy. Takie rozwiązanie pozwala na osiągnięcie kompromisu pomiędzy wymogami konstrukcyjnymi, szybkością wykonania realizacji, a odpowiednią funkcjonalnością obiektu. Zadowolenie i satysfakcja Inwestora są dla nas kluczowe, dlatego opracowanie projektu konstrukcji poprzedzamy analizą różnych rozwiązań, a następnie wybieramy wariant najbardziej efektywny pod względem oczekiwań, kosztów i niezbędnego czasu realizacji.

Podsumowanie

Współczesne budownictwo oferuje coraz większą liczbę różnych technologii wykonania konstrukcji obiektu budowalnego. Naszym zadaniem jest przyjęcie optymalnych rozwiązań, które będą jak najlepiej wpisywały się w oczekiwania Inwestora, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów konstrukcyjnych. Zapraszamy Państwa do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.