OPTYMALIZACJE KONSTRUKCJI

NIE PRZEPŁACAJ! ZOPTYMALIZUJ SWOJĄ KONSTRUKCJĘ

Każdy projekt może zostać zrealizowany w różny sposób. Spełnienie wymagań funkcjonalnych i użytkowych to jedno. Niestety niejednokrotnie zdarza się, że konstrukcja wykonana poprawnie pod względem statycznym, jednocześnie jest przewymiarowana, a przyjęte rozwiązania konstrukcyjne są pracochłonne. Wraz z rozwojem przestrzennych metod obliczeniowych wykorzystujących metodę elementów skończonych (MES) wzrosła dostępność i znaczenie optymalizacji konstrukcji. Pozwala ona na przyjęcie najlepszych rozwiązań, w celu minimalizacji kosztów wykonawczych obiektu. Pierwszym etapem, który wykonujemy podczas optymalizacji jest analiza rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych w projekcie wyjściowym. Następnie proponujemy przyjęcie rozwiązań alternatywnych, obniżających koszty budowy. Optymalizacja może dotyczyć zarówno ograniczenia zużycia materiału koniecznego do wykonania konstrukcji, jak i usprawnienia procesu wytwarzania i montażu elementów na budowie, w celu skrócenia czasu realizacji inwestycji. W zależności od rozmiarów obiektu, procentowy udział korzyści finansowych uzyskanych w toku optymalizacji , wynosi od 10 do 15% pierwotnych kosztów wykonawczych konstrukcji. Do wykonywanych przez nas analiz wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie komputerowe, bazujące na modelach przestrzennych, dające możliwość definiowania bardzo skomplikowanych układów konstrukcyjnych. Istotnym aspektem jest również posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w analizie różnego typu struktur. Dzięki temu doskonale wiemy, gdzie można szukać oszczędności. Skorzystanie z naszych usług to gwarancja optymalizacji przynoszącej maksymalne zyski finansowe.

Warto odnotować, że wbrew dość powszechnej opinii, optymalizacja konstrukcji zazwyczaj nie narusza zatwierdzonego projektu budowlanego. Tylko w przypadku istotnych zmian w porównaniu do pierwotnej wersji projektu takich jak: zmiana kubatury, powierzchni zabudowy, liczby kondygnacji, czy zmiana sposobu użytkowania konieczne jest złożenie projektu budowlanego zamiennego. Więcej informacji znajda państwo w naszych artykule dotyczącym optymalizacji konstrukcji.

Co możemy dla Państwa wykonać?

OBNIŻENIE ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

Jednym z przyjętych kryteriów optymalizacji konstrukcji jest zredukowanie ilości użytego materiału. Pozwala to na zmniejszenie całkowitych kosztów wykonawczych obiektu. W tym celu analizujemy rezerwy nośności poszczególnych elementów konstrukcyjnych i dobieramy optymalne przekroje poprzeczne. Dodatkowo w toku analizy statycznej weryfikujemy poprawność i zasadność założenia danego schematu statycznego konstrukcji. Wszystkie obliczenia prowadzimy w oparciu o model przestrzenny, co pozwala uniknąć zjawiska zawyżania wartości sił wewnętrznych, występującego podczas projektowania 2D.

PRZYSPIESZENIE CZASU MONTAŻU

Zmniejszenie całkowitych kosztów inwestycji, jest możliwe nie tylko dzięki zredukowaniu ilości użytego materiału, ale również dzięki odpowiedniemu dobraniu rozwiązań konstrukcyjnych które przyspieszą czas scalania obiektu. W trakcie optymalizacji szczególną uwagę przywiązujemy do uzyskania jak największej powtarzalności elementów oraz zastosowania prostych, sprawdzonych i ujednoliconych połączeń. Sprzyja to unifikacji konstrukcji, skraca czas produkcji warsztatowej i montażu, co w konsekwencji sprzyja szybkości realizacji całej inwestycji. Im obiekt zostanie szybciej wzniesiony, tym szybciej można oczekiwać zwrotu poniesionych kosztów.

Podsumowanie

Prawidłowo i profesjonalnie wykonana optymalizacja konstrukcji, bez wątpienia korzystnie wpływa na ostateczny wynik finansowy inwestycji. Zaawansowane oprogramowanie komputerowe oraz doświadczony zespół inżynierów, pozwalają nam projektować konstrukcje o wysokiej jakości, niezawodną, a zarazem zoptymalizowaną ekonomicznie. Zachęcamy Państwa do weryfikacji projektów celem oceny zasadności wykonywania omawianej optymalizacji konstrukcji.