ANALIZY SZCZEGÓŁOWE MES

NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE

W dzisiejszych czasach wraz z rozwojem budownictwa, przed inżynierami stawiane są coraz bardziej skomplikowane wyzwania i problemy. Wykorzystywane są coraz bardziej złożone materiały, a modelowanie różnych procesów dąży do jak największego realizmu, poprzez uwzględnienie coraz większej ilości zmiennych. Z pomocą przychodzą nowoczesny metody modelowania numerycznego, które wykorzystują coraz bardziej zaawansowane i precyzyjne metody do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii praktycznej, jak również zagadnień fizycznych. Najnowsze techniki komputerowe wspomagające projektowanie, umożliwiają modelowanie różnych materiałów, o zmiennej charakterystyce pracy, pozwalają na analizowanie zachowania elementów konstrukcyjnych dla zadanych warunków brzegowych oraz otrzymanie szeregu wyników które gwarantują bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość konstrukcji.

Co możemy dla Państwa zrobić?

ANALIZY NIELINIOWE

Analiza liniowa jest wygodnym uproszczeniem, jednak uzyskane w ten sposób wyniki, nie w każdym przypadku są satysfakcjonujące. Szereg analiz nieliniowych jakimi dysponujemy pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie rzeczywistej pracy konstrukcji. Zaczynając od nieliniowości geometrycznych co charakteryzuje praktycznie wszystkie konstrukcje kończąc na nieliniowości kontaktowej w przegubach, podporach podatnych i sztywnych. Również nieliniowości materiałowe wynikające z plastyczności materiału, jego uszkodzenie, czy zmianę sztywności całej konstrukcji podczas zarysowania elementów żelbetowych. Dodatkowo dysponujemy możliwościami analizowania zniszczenia, pełzania, tarcia i wielu innych zjawisk fizycznych, które należy uwzględniać i sprawdzać przy konstrukcjach znacznie obciążanych. Kończąc na analizach dużych deformacji które pozwalają na rozwiązanie macierzy sztywności o skomplikowanej strukturze. Uwzględnienie nieliniowości podczas analizy MES, pozwala uzyskać bardzo realistyczny model konstrukcji, co przekłada się na dokładność uzyskanych wyników a zatem na bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji.

ANALIZY DYNAMICZNE I SEJSMICZNE

Obiekt budowlany może być narażony na różnego rodzaju obciążenia dynamiczne. Ich źródłem mogą być naturalne procesy zachodzące wewnątrz kuli ziemskiej – mówimy wówczas o oddziaływaniach sejsmicznych. Inną przyczyną wymuszonych drgań obiektów budowalnych jest działalność człowieka (np. praca maszyn). Efektem takich oddziaływań jest obciążenie wynikające z sił bezwładności, powstających w czasie ruchu eksploatowanych urządzeń budowalnego. Korzystając z odpowiedniego oprogramowania komputerowego przeprowadzamy odpowiednie analizy, pozwalające na projektowanie układów konstrukcyjnych działających bezawaryjnie w środowiskach dynamicznych. Dodatkowo przeprowadzamy obliczenia umożliwiające modyfikowanie charakterystyk dynamicznych układów w celu redukcji efektów wibracji np. poprzez zastosowanie różnego rodzaju mechanizmów tłumiące.

ANALIZY WYBOCZENIOWE

W naszej ofercie znajduje się również przeprowadzenie nieliniowej analizy wyboczenia, w oparciu o Metodę Elementów Skończonych. Pozwala obliczyć lokalny i globalny współczynnik krytyczny. Jest to stosunek obciążeń niszczących do występujących oddziaływań. Jeśli jego globalna wartość jest większa od 10 zazwyczaj oznacza to, że konstrukcja jest przewymiarowana, a gdy jest mniejsza od 3 to można posłużyć się stwierdzeniem że jest znacznie wytężona. Zazwyczaj projektujemy konstrukcje o globalnym współczynniku krytycznym o wartości od 3 do 10, co zapewnia bezpieczeństwo, a zarazem jest optymalne ekonomicznie.

FORM-FINDING

Przeprowadzamy również analizy kształtu membran i konstrukcji kablowych. Wykorzystujemy do tego specjalny moduł dla oprogramowania RFEM. Program znajduje kształt za pomocą procesu form-finding, jednocześnie analizując interakcje pomiędzy membranami, kablami i podporami. Pozwala to na znalezienie finalnego kształtu konstrukcji i uzyskanie rzeczywistych sił wewnętrznych.

Podsumowanie

Dostęp do zaawansowanego i nowoczesnego oprogramowania komputerowego pozwala na realistyczne i szczegółowe projektowanie nawet skomplikowanych konstrukcji. W połączniu z naszą wiedzą techniczną i wieloletnim doświadczeniem, stwarza to możliwość swobodnego i bezpiecznego projektowania. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy Państwa do kontaktu, z chęcią odpowiemy na wszystkie z nich.