Projekty montażu

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO I SZYBKOŚĆ MONTAŻU

Projekt montażu jest przewidziany przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – paragraf 214, w przypadku scalania obiektu z elementów wielkogabarytowych. Jego sporządzenie gwarantuje nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywania robót budowlanych, ale również zapewnia sprawny, płynny i szybki montaż konstrukcji. W ramach projektu analizujemy obliczeniowo wszystkie etapy budowy jakie mogą wystąpić podczas montażu i wybieramy rozwiązania najkorzystniejsze oraz optymalne pod względem pracochłonności. Każdorazowo konsultujemy analizowane etapy budowy z montażystami, tak aby spełniały one również założenia placu budowy. W ramach obliczeń analizujemy zmieniającą się konstrukcję oraz każdorazowo dostosowujemy do niej nowy układ obciążeń. Jeśli to konieczne projektujemy elementy tymczasowe jak wieżyczki, zastrzały czy stemple podpierające konstrukcję właściwą.

Co możemy dla Państwa wykonać?

ANALIZA ETAPÓW BUDOWY

Podczas scalania konstrukcji można wyodrębnić nawet kilkadziesiąt różnych etapów budowy. Każdy z nich może charakteryzować się innym rozkładem obciążeń, a nawet zmianą schematu statycznego konstrukcji. Nie uwzględnienie tego podczas wykonywania robót montażowych stanowi zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa ekip budowlanych jak i poprawnego wzniesienia budowli. W związku z tym wykonując projekt montażu każdorazowo aktualizujemy działanie i rozkład obciążeń oraz zmiany schematów statycznych. Dla tak zaktualizowanego układu sprawdzamy stateczność, występujące naprężenia oraz nośność poszczególnych elementów. Dzięki temu mamy pewność, że podczas całego procesu montażu wszelkie warunki bezpieczeństwa są zachowane.

UZBROJENIE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH

Do prawidłowego zaprojektowania montażu elementów wysyłkowych niezbędne jest przeanalizowanie i uwzględnienie kilku aspektów projektowych. Należą do nich m.in. wyznaczenie środka ciężkości elementów wysyłkowych, znalezienie optymalnego położenia zawiesi przy uwzględnieniu wymagań przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, zaprojektowanie uchwytów oraz dobór szekli montażowych. Poprawne obliczenia i przyjęcie odpowiednich parametrów takiego kompletu montażowego jest gwarancją bezpieczeństwa i bezproblemowego montażu.

PROJEKT PODPÓR TYMCZASOWYCH

Niejednokrotnie zdarza się, że do bezpiecznego i prawidłowego zmontowania konstrukcji głównej wymagane są podpory tymczasowe czyli tzw. wieżyczki podporowe, stemple, zastrzały. Możliwe jest zaprojektowanie ich jako konstrukcji tymczasowych indywidualnych lub skorzystanie z rozwiązań systemowych, np. ULMA, PERI. Posiadając pełne dane konstrukcji tymczasowej, którą następnie implementujemy do modelu obliczeniowego, tak aby finalnie w wyniki wielu iteracji otrzymać rzeczywiste siły przekazywane na podpory tymczasowe przez konstrukcję główną. Projektowanie podpor tymczasowych to proces złożony który wymaga od projektanta dużej wiedzy teoretycznej, jak i znacznego doświadczenia w realizacji projektów konstrukcji stalowych. Posiadamy wszystkie atuty niezbędne do zagwarantowania prawidłowego wykonania dla Państwa najbardziej wymagającego projekty montażu.

Podsumowanie

Podczas tworzenia projektu złożeniowego korzystamy z zaawansowanych metod obliczeniowych takich jak analizy nieliniowe, wyboczeniowe, analizy dużych deformacji. Nie ma dla nas obiektów, które stanowią trudność w zaprojektowaniu czy etapowaniu faz montażu. Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym kryterium oprócz bezpiecznego montażu, jest czas jego trwania i termin realizacji projektu. Zawsze wydajemy projekt który spełnia wszystkie wymagania normowe, inwestycyjne, wykonawcze. Jesteśmy otwarci na sugestie, słuchamy, analizujemy kilka rozwiązań tak aby zaproponować i finalnie wybrać najlepszy wariant. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy Państwa do kontaktu, z chęcią odpowiemy na wszystkie z nich.