PROJEKTY KONCEPCYJNE, BUDOWLANE

Zaplanuj swoją konstrukcje

Na etapie projektu koncepcyjnego lub budowlanego rozwiązujemy problem przed którym stoi inwestor tzn. prawidłowego dostosowania układu konstrukcyjnego do planowego obiektu, przy zachowaniu określnego budżetu. Zawsze kładziemy duży nacisk na wymianę informacji tak, aby wszelkie kwestie dotyczące funkcjonalności konstrukcji i optymalizacji kosztów nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Rozpatrujemy kilka wariantów tak aby wybrać najbardziej korzystniejszy, spełniający wymagania przepisów prawa budowanego, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, norm budowlanych, warunków przeciw pożarowych, przepisów bhp, itp. Zawsze dążymy do wyjąsnienia Inwestorowi wszystkich założeń projektowych i podjętych decyzji tak aby finalny projekt niezależnie czy jest koncepcja czy projekt budowlany konstrukcji, nie pozostawiał żadnych wątpliwości.

Co możemy dla Państwa wykonać?

Planowanie budżetu Inwestycji

Koszty konstrukcji obiektu to jeden z najważniejszych czynników determinujący finalny wynik inwestycji. Dlatego już na etapie planowania inwestycji warto określić odpowiedni układ konstrukcyjny obiektu i poznać jego koszty.
Jako pracownia projektowa o charakterze konstrukcyjnym, posiadająca bardzo duże doświadczenie w projektowaniu, zawsze dbamy aby finalne koszty konstrukcji jak i całej inwestycji nie przekroczyły zakładanego budżetu. Dlatego już na etapie wstępnych rozmów z Inwestorami dokładamy wszelkich starań na prawidłową wymianę informacji.

Planowanie układu konstrukcyjnego

Przyjęcie prawidłowego układu konstrukcyjne przez projektanta stanowi bardzo ważny etap przy realizacji projektu koncepcyjnego lub budowlanego. Nieprawidłowo przyjęty układ konstrukcyjny może spowodować znacznie podniesienie kosztów wykonawczych inwestycji czy nawet wydłużenie jej realizacji. Jako biuro projektowe specjalizujące się w projektowaniu konstrukcji budowlanych gwarantujemy Państwo rzetelnie zaplanowaną konstrukcję uwzględniającą nowoczesne standardy w budownictwie.

Projekt koncepcji konstrukcji

Projekt koncepcyjny stanowi podstawę do zaplanowania budżetu Inwestycji oraz układu konstrukcyjnego. Zachęcamy wszystkich Inwestorów do skorzystania z tej opcji projektowania biorąc pod uwagę że koszty realizacji projektu koncepcyjnego to znikome koszty w porównania z późniejszymi korzyściami wykonawczymi. Dodatkowo prawidłowo sporządzony projekt koncepcyjny przyspiesza oraz znacznie upraszcza realizacje projektu budowlanego. Projekt koncepcyjny konstrukcji stanowi założenia planowej konstrukcji. Zawiera krótki opis przyjętych założeń oraz rysunki niezbędne do odczytania układu konstrukcyjnego które stanowią bazę do wykonania późniejszego projektu budowlanego.

Projekt budowalnych konstrukcji

Na etapie projektu budowlanego dążymy do ujednolicenia układu konstrukcyjnego tak aby był on maksymalnie powtarzalny zwracając oczywiście uwagę na koszty późniejszego wykonawstwa. Prawidłowe zaplanowanie konstrukcji na etapie projektu budowlanego przekłada się na późniejszą efektywność realizacji kolejnych faz projektowana, od projektu wykonawczego po projekt warsztatowy. Projekt budowlany konstrukcji zawiera m.in. zwięzły opis techniczny obiektu, wyciąg z obliczeń statycznych i wymiarowania elementów, rysunki niezbędne do odczytania układu konstrukcyjnego, kopie decyzji nadania uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Koordynowanie prac projektowych

Świadczmy również usługi koordynowania prac projektowych realizowanych przez różne jednostki projektowane – branżowe. Jest to ważny kwestia która przekłada się na spójność, prawidłowość wielobranżowej dokumentacji projektowej.

Podsumowanie

Projekt budowlany konstrukcji stanowi tylko cześć dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo wymagany jest projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu który sporządzą uprawniony architekt wskazany przez Państwa lub współpracujący z naszą firmę. Każdy obiekt już na etapie koncepcji czy projektu budowlanego rozpatrujemy jako przestrzenny model obliczeniowa, dzięki temu mamy wgląd w najbardziej krytyczne miejsca konstrukcji. Zapraszamy Państwa do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.