Zakres naszych usług

Tworzymy dokumentację konstrukcyjną, projektujemy, wykonujemy analizy
szczegółowe MES oraz optymalizujemy m. in.:

 • hale magazynowe, produkcyjne, logistyczne
 • magazyny wysokiego składowania, konstrukcje pod obudowę magazynów samonośnych
 • obiekty użyteczności publicznej
 • centra handlowe, sportowe, biurowe
 • garaże wielopoziomowe
 • zbiorniki, kanały i silosy, panele komór
 • konstrukcje wsporcze pod urządzenia
 • belki podsuwnicowe
 • wzmocnienia istniejących obiektów
 • reklamy wielkogabarytowe
 • hale namiotowe stalowe i aluminiowe
 • wieże stalowe i aluminiowe
 • inne konstrukcje inżynierskie

PROJEKTY KONCEPCYJNE, BUDOWLANE

Opracowanie koncepcji stanowi najczęściej wstępny etap projektu i odgrywa istotną rolę w jego realizacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Kładziemy duży nacisk na pozyskiwanie i przekazywanie informacji tak, aby wszelkie kwestie dotyczące funkcjonalności i optymalizacji kosztów nie pozostawiały żadnych wątpliwości przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji wykonawczej.
Projekt koncepcyjny, budowlany konstrukcji sporządzamy na podstawie dostarczonej przez Klienta koncepcji architektonicznej lub wspólnie z Architektem tworzymy opracowanie tak, aby finalny efekt naszej pracy spełniał nie tylko szereg oczekiwań Klienta, ale również wymagań przepisów prawa budowanego, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, norm budowlanych, warunków przeciw pożarowych, przepisów bhp itp. Zawsze dążymy do wytłumaczenia Inwestorowi wszystkich założeń projektowych i podjętych decyzji tak, aby finalny efekt naszej pracy niezależnie czy jest to koncepcja, czy projekt budowlany konstrukcji, nie pozostawiał żadnych wątpliwości.

Zobacz więcej

PROJEKTY WYKONAWCZE, WARSZTATOWE, ZŁOŻENIOWE

Projekt wykonawczy elementów żelbetowych bądź warsztatowy konstrukcji stalowej stanowi ostatni etap projektowania w budowlanym przedsięwzięciu inwestycyjnym. Jest również jedną z ostatnich możliwości na dokonanie weryfikacji i aktualizacji układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego.
Na etapie realizacji projektu wykonawczego analizujemy projekt budowlany pod względem poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, ewentualnie proponujemy optymalizację konstrukcji, objaśniamy wszystkie kwestie techniczne, tak aby końcowy produkt spełniał oczekiwania Klienta. W ramach dokumentacji wykonawczej określamy wszystkie parametry niezbędne do prawidłowego wykonania konstrukcji bezpośrednio na budowie bądź w wytwórni konstrukcji stalowych. Dokumentację wykonawczą tworzymy zawsze na podstawie modelu przestrzennego konstrukcji, zapewniając bezbłędną i czytelną dokumentację. Każdorazowo załączamy integralny opis wykonawczy konstrukcji, tak aby w połączeniu z dokumentacją rysunkową tworzył spójną całość. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

Zobacz więcej

PROJEKTY MONTAŻU

Projekt montażu sporządza się w przypadku scalania elementów wielkowymiarowych, tzn. o masie większej niż 5 t, którego opracowanie jest zalecane przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, paragraf 214. Dokumentację montażową tworzy się głównie dla skomplikowanych konstrukcji inżynierskich, gdzie jest uzasadniona również względami bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu przestrzennych metod obliczeniowych oraz szczegółowych analiz jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie formy niestateczności elementu lub zespołu elementów, jakie mogą wystąpić podczas scalania konstrukcji. Z tego względu analizujemy obliczeniowo wszystkie etapy montażowe. Prawidłowo sporządzony projekt złożeniowy stanowi gwarancję szybkiego i bezproblemowego montażu oraz zapewnia bezpieczeństwo na budowie.

Zobacz więcej

OPTYMALIZACJE KONSTRUKCJI

Optymalizacja konstrukcji jest nowych etapem w budownictwie, który pojawił się wraz z rozwojem zaawansowanych metod projektowych wykorzystujących metodę elementów skończonych (MES). Optymalizację konstrukcji wykonuje się w celu obniżenia kosztów wykonawczych konstrukcji jeszcze na etapie projektowym. Nasza oferta obejmuje analizę rozwiązań statycznych i konstrukcyjnych przyjętych w projekcie wyjściowym, a następnie zaproponowanie rozwiązań alternatywnych obniżających koszt budowy i czas jej wykonania. Do wykonywanych przez nas analiz wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie komputerowe, opierające się na modelach przestrzennych, dające możliwość definiowania bardzo skomplikowanych układów konstrukcyjnych. Istotnym aspektem jest również posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w analizie różnego typu struktur. Dzięki temu doskonale wiemy, gdzie można szukać oszczędności.
Dodatkowo zapewniamy profesjonalną obsługę formalno–prawną, mającą na celu wdrożenie nowej (zoptymalizowanej) konstrukcji zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Zobacz więcej

ANALIZY SZCZEGÓŁOWE MES, ANALIZY WYBOCZENIOWE,
DYNAMICZNE, SEJSMICZNE

Przy realizacji wszystkich projektów uwzględniamy najnowsze osiągnięcia techniki budowlanej oraz inżynierii lądowej. Wykorzystując programy wspomagające projektowanie, wykonujemy szereg zaawansowanych analiz, w których możemy uwzględnić nieliniowy charakter pracy materiału, podpór czy nawet kontaktu. Pozwala to na bardzo dokładne odwzorowanie pracy konstrukcji, określenie miejsc krytycznych i optymalne ich zaprojektowanie. Dodatkowo realizujemy również analizy wyboczeniowe, dynamiczne i sejsmiczne, których konieczność wykonania występuje na terenach aktywnych sejsmicznie.
Do obliczeń wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie komputerowe, pozwalające definiować złożone struktury i analizować wiele problemów inżynierskich jednocześnie. Szereg wyników, jakimi dysponujemy, gwarantuje bezpieczeństwo, niezawodność i trwałość konstrukcji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.
Zobacz więcej

KONSTRUKCJE STALOWE

Jako pracownia ukierunkowana na projektowanie konstrukcji stalowych wykonujemy projekty wszystkich typów obiektów bez względu na ich rozmiar czy przeznaczenie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy oraz badaniom wykonywanym przy współpracy Politechniki Poznańskiej jesteśmy w stanie zaprojektować każdy rodzaj konstrukcji. Wykonaliśmy kilkadziesiąt skomplikowanych obiektów inżynierskich bez jakichkolwiek obaw o ich niezawodności czy funkcjonalność. Aktualnie konkurujemy z najlepszymi biurami projektowymi w kraju oraz Europie. Projekty konstrukcji stalowych wykonujemy na podstawie normę EN 1993, uzupełnioną o odpowiednie załączniki krajowe, korzystając z przestrzennego modelu obliczeniowego. Bogate doświadczenie i wiedza techniczna, w połączeniu z zaawansowanymi metodami obliczeniowymi jest gwarantem konstrukcji bezpiecznej, funkcjonalnej i zbilansowanej ekonomicznie. Skorzystanie z naszych usług gwarantuje konstrukcję o sprawdzonych i pewnych rozwiązaniach, możliwość ograniczenia wydatków i szybki termin realizacji. Zapraszamy do zapoznania ze szczegółową ofertą.

Zobacz więcej

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

Projektujemy również z sukcesem konstrukcje żelbetowe dla szerokiego spektrum obiektów takich jak magazyny wysokiego składowania, silosy, zbiorniki, parkingi wielopoziomowe, hale produkcyjne, budynki użyteczności publicznej, centra handlowe. Do niewątpliwych zalet konstrukcji żelbetowych możemy zaliczyć duże możliwości kształtowania elementów konstrukcyjnych, ogniotrwałość czy odporność na działanie znacznych obciążeń zmiennych. Każdy rodzaj obiektu o konstrukcji żelbetowej rozpatrujemy indywidualnie, dostosowując rozwiązanie techniczne do przeznaczenia obiektu. Konstrukcję żelbetową projektujemy na podstawie normy EN 1992, uwzględniając odpowiednie załączniki krajowe. Nasze projekty gwarantują rozwiązania ekonomiczne i przyjazne dla wykonawcy, które umożliwiają sprawną realizację konstrukcji. Model obliczeniowy rozpatrujemy przestrzennie, co w połączeniu z bogatą wiedzą techniczną, uzupełnioną aktualną literaturą fachową, przekłada się nie tylko na konstrukcję trwałą, bezpieczną i niezawodną, ale także zoptymalizowaną kosztowo i spełniającą wszystkie oczekiwania Inwestora.

Zobacz więcej

KONSTRUKCJE ZESPOLONE

Wykonujemy również projekty coraz bardziej popularnych konstrukcji zespolonych, które pozwalają na połączenie wszystkich zalet stali i betonu. Celem takiego wzajemnego zespolenia jest lepsze wykorzystanie cech mechanicznych składowych materiałów: stali przy rozciąganiu i betonu przy ściskaniu, a także zmniejszenie zużycia stali. Konstrukcje zespolone projektujemy na podstawie najnowszej normy EN 1994, uwzględniając odpowiednia załączniki krajowe. Pomimo iż projektowanie konstrukcji zespolonej jest znacznie trudniejsze, niż projektowanie indywidualnej konstrukcji stalowej lub żelbetowej, to finalny efekt skłania Inwestorów oraz Generalnych Wykonawców do wyboru nowocześniejszego i tańszego rozwiązania. Jako pracownia o charakterze konstrukcyjnym polecamy również konstrukcje zespolone jako nowoczesny zamiennik indywidualnych konstrukcji stalowych lub żelbetowych.

Zobacz więcej

KONSTRUKCJE ALUMINIOWE

Z sukcesem projektujemy coraz szybciej zyskujące na popularności konstrukcje aluminiowe. Jako materiał konstrukcyjny aluminium sprawdza się doskonale, ponieważ jest lekki, odporny na korozję atmosferyczną, a przy tym bardzo estetyczny o stosunkowo dużej wytrzymałości. Konstrukcje tego typu znajdują zastosowanie w coraz szerszym obszarze budownictwa, m.in. przy realizacjach fasad czy hal namiotowych. Projekty wykonujemy na podstawie najnowszej normy EN 1999, uzupełnionej o odpowiednie załączniki krajowe. Wykorzystując przestrzenne metody obliczeniowe, naszą wiedzę i doświadczenie gwarantujemy projekty konstrukcji dostosowane do wymogów Inwestora, a jednocześnie bezpieczne i zoptymalizowane ekonomicznie. Zapraszamy do zapoznania ze szczegółową ofertą.

Zobacz więcej

KONSTRUKCJE ZE SZKŁA

Dostępność technologii szklanej stosowanej jako okładziny, przegrody zewnętrzne i niezależne struktury konstrukcyjne jest obecnie bardzo duża. Dlatego też nowoczesne budownictwo coraz częściej wykorzystuje szkło jako materiał konstrukcyjny, np. fasad, schodów, balustrad. W połączeniu z konstrukcją stalową bądź żelbetową nadaje estetyczny, nowoczesny, a niejednokrotnie nawet futurystyczny charakter budowli. Na etapie projektowania weryfikujemy panele szklane ze względu na SGN oraz SGU. Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, które wykorzystując metodę elementów skończonych (MES), pozwala sprawdzić naprężenia powierzchniowe oraz punktowe. Tak zaprojektowana konstrukcja z elementów szklanych spełnia wszystkie warunki normowe, zapewnia efektowny wygląd, komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą pracowni.

Zobacz więcej

KONSTRUKCJE MEMBRANOWE

Budownictwo to obszar, w którym nieustannie poszukuje się coraz nowocześniejszych rozwiązań. Jednym z efektów tych poszukiwań są tkaniny membranowe, których zastosowanie jako przekrycia dachowego staje się coraz bardziej popularne. Tego typu konstrukcje mają bardzo nowoczesne, ciekawe kształty, niejednokrotnie wzbudzają zachwyt. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, realizujemy specjalistyczne opracowania dla konstrukcji membranowych. Oferta obejmuje zaawansowane obliczenia konieczne do znalezienia kształtu membrany wraz z późniejszymi analizami wytrzymałościowymi dla kombinatoryki obciążeń. Zapewniamy w tym zakresie kompletne usługi tzn. obliczenia statyczne, projekty wykonawcze membran, lin oraz towarzyszącej konstrukcji stalowej. Możliwości, jakimi dysponujemy, w tym nowoczesne oprogramowanie komputerowe, gwarantują finalny efekt zgodny z oczekiwaniami Klienta.

Zobacz więcej

OPINIE, EKSPERTYZY TECHNICZNE

W ramach prowadzonej działalności sporządzamy również opinie oraz ekspertyzy techniczne. Konieczność wykonania takiej dokumentacji zachodzi w przypadku, gdy w budynku pojawiają się niepokojące zarysowania czy ugięcia, gdy zamierzamy zmienić oddziaływania obciążeń, gdy planujemy istniejący budynek modernizować (przebudować, rozbudować, nadbudować). Opinie i ekspertyzy techniczne zgodnie z prawem budowlanym opracowujemy na podstawie oględzin obiektu, analizy dostępnej dokumentacji projektowej, powykonawczej (w przypadku jej braku na podstawie inwentaryzacji), a w razie potrzeby na podstawie niezbędnych badań i obliczeń. W ofercie naszej pracowni posiadamy również przeprowadzanie badań wytrzymałości stali oraz badania niszczące połączeń. Wykonujemy je na nowoczesnej aparaturze, przy współpracy z Politechniką Poznańską. Uzyskane wyniki mogą posłużyć m.in. do sporządzenia szczegółowych ekspertyz technicznych, jak również do weryfikacji innowacyjnych technologii.

Zobacz więcej