HALE WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Projektowanie hal wielkopowierzchniowych

SPECYFIKACJA KONSTRUKCJI HAL WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
Hale wielkopowierzchniowe najczęściej wykorzystywane są w szybko rozwijających się gałęziach przemysłu logistycznego, produkcyjnego oraz magazynowego. Zaletą hal wielkopowierzchniowych jest stosunkowo niski koszt uzyskania jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Dodatkowo powszechnie wykorzystywana technologia prefabrykacji stosowana w budowie hal wielkopowierzchniowych znacznie upowszechniła ich realizację i skróciła proces budowlany.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
Hale wielkopowierzchniowe stanowią obiekty o stosunkowo prostej konstrukcji, wykonywane zazwyczaj w technologii żelbetowo–stalowej. Powszechnie stosowany jest układ konstrukcyjny o siatce słupów w rozstawie 12x24m. W zależności od wymagań technologicznych wysokość hal kształtuje się najczęściej od 5 do 12m.
Technologia prefabrykacji konstrukcji stosowana w halach wielkopowierzchniowych przyczyniła się do znacznego skrócenia ich procesu budowy. Idea prefabrykowana stosowana jest do wszystkich możliwych elementów. I tak, fundamenty, ze względu na gabaryty, projektowane są zawsze jako monolityczne, natomiast już podwaliny produkuje się w zakładach prefabrykacji. Podwaliny mają najczęściej strukturę trójwarstwową składającą się z warstwy zewnętrznej, ocieplenia oraz warstwy nośnej. Z kolei słupy wykonywane są zawsze w technologii prefabrykowanej, najczęściej żelbetowe ze względów na wymagania ppoż. Dach o konstrukcji stalowej lub żelbetowej również w technologii prefabrykowanej projektowany jest najczęściej jako bezpłatwiowy, pokryty blachą trapezową. Obudowę hal najczęściej stanowią płyty wielowarstwowe w układzie poziomym, lub rzadziej spotykane kasety wypełniane wełną mineralną pokryte blachą elewacyjną w układzie pionowym.

PROJEKT BUDOWLANY HALI WIELKOPOWIERZCHNIOWEJ
Głównym kryterium przy projektowaniu hal wielkopowierzchniowych jest maksymalizacja powierzchni/kubatury obiektu. W celu swobodnej wewnętrznej komunikacji i logistyki uzasadniona jest minimalizacja podpór pośrednich przy jednoczesnym zachowaniu warunków ekonomicznych. Na etapie realizacji projektu budowlanego definiuje się układ konstrukcyjny na podstawie warunków brzegowych dostarczonych przez Inwestora, Architekta lub Instalatora. Projektowany układ konstrukcyjny hal dostosowywany jest do charakteru obiektu, wymagań ppoż, działających obciążań środowiskowych oraz technologicznych. Biuro projektowe WOLSTAL na tym etapie kładzie duży nacisk na powtarzalność rozwiązań konstrukcyjnych, zwracając jednocześnie uwagę na koszty późniejszego wykonawstwa. Prawidłowo zaprojektowana konstrukcji przekłada się na optymalne wykonawstwo. Zakres projektu budowlanego konstrukcji zawsze jest zgodny z wymagania Inwestora oraz aktualnymi przepisami prawa budowlanego. Zawiera m.in. zwięzły opis techniczny obiektu, wyciąg z obliczeń statycznych i wymiarowania elementów oraz rysunki niezbędne do odczytania układu konstrukcyjnego. Nasza pracownia specjalizująca się w projektowaniu konstrukcji budowlanych i inżynierskich zawsze dąży do optymizacji konstrukcji pod względem kosztów wykonawczych oraz skrócenia czasu trwania procesu budowy.

PROJEKT WYKONAWCZY HALI WIELKOPOWIERZCHNIOWEJ
Dokumentacja wykonawcza w halach wielkopowierzchniowych najczęściej dotyczy elementów