Projektowanie konstrukcji wsporczych

Projektowanie konstrukcji wsporczych

SPECYFIKACJA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
Konstrukcje wsporcze to obiekty o indywidualnym ustroju nośnym, projektowane najczęściej w technologii stalowej prefabrykowanej. Ich układ konstrukcyjny każdorazowo dostosowywany jest do kształtu, biegu i rozmiarów instalacji technologicznych. W zależności od wymagań, wysokość konstrukcji wsporczych kształtuje się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Zdarzają się jednak wieże technologiczne o wysokości dochodzącej do 100 m. Technologia przestrzennego projektowania oraz możliwości prefabrykacji konstrukcji stalowych przyczyniły się do rozwoju zakładów przemysłowych o skomplikowanych instalacjach technologicznych umożliwiających wytwarzanie konstrukcji o różnych wielkościach. Prawidłowo zaprojektowana i zabezpieczona antykorozyjnie konstrukcja stalowa zapewnia długotrwałe, bezobsługowe użytkowanie obiektu. Układy konstrukcyjne stosowane w obiektach technologicznych ograniczają się do prawidłowego ukształtowania słupów, belek oraz stężeń. Jednak pomimo stosunkowo prostej konstrukcji, obiekty wsporcze wymagają od projektanta znacznej wiedzy i doświadczenia. W zależności od instalacji technologicznej, poza obciążeniami statycznymi, wstępują tutaj także oddziaływania dynamiczne w przypadku których konstrukcje należy zaprojektować ze szczególną uwagą.

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
Głównym kryterium przy projektowaniu konstrukcji wsporczych jest prawidłowe dobranie układu konstrukcyjnego. Na etapie realizacji projektu budowlanego definiuje się możliwie najprostszy układ konstrukcyjny spełniający wymagania określone przez Inwestora i/lub Instalatora. Schemat statyczny konstrukcji wsporczych dostosowywany jest do charakterystyki obiektu oraz działających obciążań środowiskowych i technologicznych. Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja przekłada się nie tylko na mniejsze zużycie stali, ale również na optymalne wykonawstwo. Zakres projektu budowlanego konstrukcji wsporczych jest zawsze zgodny z wymagania Inwestora oraz aktualnymi przepisami prawa budowlanego. Projekt zawiera m.in. zwięzły opis techniczny obiektu, wyciąg z obliczeń statycznych i wymiarowania elementów oraz rysunki niezbędne do odczytania układu konstrukcyjnego. Biuro projektowe WOLSTAL, jako pracownia konstrukcyjna specjalizująca się w projektowaniu konstrukcji budowlanych i inżynierskich, przygotowując tego typu opracowanie zawsze dąży do optymizacji konstrukcji pod względem kosztów wykonawczych oraz maksymalnego skrócenia czasu trwania procesu budowy.

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
Zakres projektu wykonawczego jest typowy i zawiera rysunki konstrukcyjne wraz ze szczegółami węzłów oraz integralny opis techniczny określający pełne wymagania konstrukcji żelbetowej i/lub stalowej. Do realizacji projektu wykonawczego niezbędne są szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Konstrukcje stalowe na etapie projektu wykonawczego opracowywane są w oparciu o nieliniowych charakter pracy elementów uwzględniający zmianę macierzy sztywności. Gwarantuje to bardzo ekonomiczną i bezpiecznie zaprojektowaną konstrukcję. Nasze biuro projektowe WOLSTAL opracowuje projekt wykonawczy zawsze w oparciu o przestrzenny model konstrukcji przy wykorzystaniu oprogramowania Tekla Structures, Bocad 3D i/lub Allplan , które zapewniają czytelną dokumentację oraz bezproblemowe wykonawstwo.

PROJEKT WARSZTATOWY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
Projekt warsztatowy jest ostatnią faza projektową opracowywaną przed produkcją elementów stalowych. Sporządzany jest na podstawie dostarczonego projektu wykonawczego lub bezpośrednio po sporządzeniu projektu budowanego na podstawie dodatkowych, szczegółowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Celem sporządzania dokumentacji warsztatowej jest dostarczenie informacji technologicznych niezbędnych do wyprodukowania oraz późniejszego montażu konstrukcji stalowej. Projekt warsztatowy składa się z dokumentacji rysunkowej, części opisowej oraz integralnych zestawień materiałowych. Dodatkowo często wydawane są pliki numeryczne na maszyny CNC. Firma WOLSTAL, jako pracownia specjalizująca się w projektowaniu konstrukcji stalowych wykonuje również tzw. nesting profili stalowych. W ramach projektu warsztatowego określane są  wszystkie parametry elementów stalowych, spoiwa oraz łączniki. Dokumentacja warsztatowa sporządzana jest zawsze na bazie modelu przestrzennego konstrukcji opracowywanego w programach Tekla Structures lub Bocad 3D Edycja Stal, gwarantując tym samym bezproblemową produkcję oraz sprawny montaż elementów na budowie.

Projektowanie konstrukcji wsporczych - WYBRANE REALIZACJE

PROJEKT KONSTRUKCJI – WIEŻA TECHNOLOGICZNA, AQDA – IRAN

PROJEKT KONSTRUKCJI – POMOST TECHNOLOGICZNY, WŁOCŁAWEK

ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE TWOJE PYTANIA

    projektowanie fundamentów

    mgr inż. Sławomir SŁOWIŃSKI
    M:+48 61 307 1111
    E: biuro(at)wolstal(dot)com

    pozostałe realizacje