BADANIE WYTRZYMAŁOŚCIOWE POŁĄCZEŃ ZAKŁADKOWYCH, POZNAŃ