PROJEKT KONSTRUKCJI – SCHODY EWAKUACYJNE, MUNCHEN – NIEMCY