W OPRACOWANIU – PARKING WIELOPOZIOMOWY, WARSZAWA

Parking wielopoziomowy o konstrukcji całkowicie żelbetowej, posadowiony na palach CFA