TABLICOWE OKREŚLANIE NOŚNOŚCI NA DOCISK POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH

data publikacji: 2017-11-07

Połączenia śrubowe stanowią podstawowy sposób łączenia elementów składowych konstrukcji stalowych. Takie rozwiązanie jest korzystne z uwagi na pewność połączenia jak i łatwość ich wykonania. Stosowane są przede wszystkim do łączenia elementów podczas montażu na budowie. Takie prace nie wymagają specjalnych urządzeń i mogą być wykonywane przez większość pracowników.

Od projektanta połączeń śrubowych zależy dobór takich parametrów jak klasa śrub, ich ilość czy grubość użytych blach. Obliczenia powinny być wykonane na podstawie procedur zawartych w normie EN-1993-1-8 . W celu usprawnienia projektowania w  przypadku typowych złączy doczołowych można skorzystać z tablic DSTV autorstwa niemieckich naukowców i projektantów. Znajdziemy w nich już gotowe i przeliczone rozwiązania.

Odmienna i mniej komfortowa sytuacja ma miejsce w przypadku połączeń zakładkowych, czyli takich w których kierunek głównej składowej obciążenia złącza jest prostopadły do osi łączników. Norma wyróżnia trzy kategorie tego typu połączeń (A,B,C) i narzuca odpowiednie warunki nośności dla każdej z nich. Spełnienie nośności na ścianie i nośności na docisk jest wymagane w każdym przypadku. Pomocne w projektowaniu mogą być tablice prof. A. Biegusa z określoną nośnością śrub na ścinanie części gwintowanej i niegwintowanej. Dotąd brakowało podobnego wsparcia w przypadku sprawdzania warunku na docisk. Obliczenia nie są skomplikowane, jednak stosunkowo czasochłonne. Dołożyliśmy wszelkich starań żeby i ten proces ułatwić i przyspieszyć. Stworzyliśmy metodę tablicowego określania nośności na docisk, która w sposób zasadniczy skraca czas potrzebny na zaprojektowanie połączenia zakładkowego spełniającego normowy warunek nośności na docisk. Zachęcamy do zapoznania się z całością publikacji. Link do tekstu znajduje się poniżej.

TABLICOWE OKREŚLANIE NOŚNOŚCI NA DOCISK POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH

Autorzy: mgr inż. Kamil KUBIAK, mgr inż. Sławomir SŁOWIŃSKI

Wszystkie prawa zastrzeżone, w szczególności kopiowanie, rozpowszechniania bez zgody autora zabronione.

Piśmiennictwo:
[1] Biegus A.: Projektowanie konstrukcji stalowych wg Eurokodu 3. Cześć 4 – połączenia śrubowe. Materiały dydaktyczne. Wrocław 2010.
[2] Sedlacek G., Weynand K., Klinkhammer R., Hüller V.: Typisierte Anschlüsse im Stahlhochbau, Aachen, Düsseldorf, 2002
[3] PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cześć 2: wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
[4] PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[5] PN-EN 1993-1-8:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.