Author Archives for admin

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO

15 października, 2016 11:50 am Published by Leave your thoughts

Definicja optymalizacji konstrukcji? Definicja słowa ‘optymalizacja’ oznacza wybór najlepszego rozwiązania dla określanego kryterium, które to w przypadku optymalizacji konstrukcji oznacza minimalizację kosztów wykonawczych obiektu. Pierwszym etapem optymalizacji jest analiza rozwiązań konstrukcyjnych przyjętych w projekcie wyjściowym, a następnie zaproponowanie rozwiązań alternatywnych,...