KOLEJNY PROJEKT KONSTRUKCJI HALI ZLOKALIZOWANEJ NA ISLANDII

data publikacji: 2021-07-27

Projekt hali obejmujący obliczenia statyczne, sejsmiczne, wytrzymałościowe oraz dokumentacje warsztatową konstrukcji stalowej o szacunkowej masie 200 t.