Kończymy prace projektowe nad niewielkim obiektem usługowo-magazynowym posadowionym na nasypach niebudowlanych

data publikacji: 2018-09-04

Kończymy prace projektowe nad niewielkim obiektem magazynowo-usługowym w W-wie, realizowanym całkowicie w technologii BIM. Wyzwaniem nie była konstrukcji naziemna, lecz posadowienie obiektu. Do głębokości 4 m. p.p.t. zalegają nasypy niebudowlane (niekontrolowane), których nie można poddać technologii wymiany, ze względu na czynne instalacje oraz sąsiadujący obiekt. Finalnie pozostał wybór między kosztownym posadowieniem pośrednim lub podjęciem ryzyka i posadowienie obiektu przy wykorzystaniu płyty fundamentowej. Przyjęliśmy zlecenie i posadowiliśmy obiekt na nasypie niebudowlanym. Konieczne było wykonanie badań sondą CPTU i określenie parametrów niezbędnych do zdefiniowania modelu numerycznego ośrodka gruntowego metodą elementów skończonych. Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdziły nasze przypuszczenie o możliwości posadowienia obiektu na nasypie niebudowlanym, przy wykorzystaniu płyty fundamentowej grubości 40 cm.