Projekty konstrukcji

PROJEKTY KONSTRUKCJI - ZAKRES I SPECYFIKA

Jako pracownia konstrukcyjna naszą domeną są projekty konstrukcji dowolnych obiektów budowlanych, m. in. hal wielkopowierzchniowych, konstrukcji wsporczych, parkingów wielopoziomowych, magazynów wysokiego składowania czy nawet fundamentów technologicznych. Pod pojęcie projekt konstrukcji możemy wyróżnić dokumentacje niezbędną do celów uzyskania pozwolenia na budowę czyli tzw. projektu budowlanego. Ponadto projekt konstrukcji obejmować może również etap wykonawczy gdzie dokumentacje konstrukcyjną określana jest mianem projektu wykonawczego. Również pojęciem projekt konstrukcji określać można dokumentację warsztatową niezbędna do produkcji elementów prefabrykowanych określany jako projekt warsztatowy. Projekt konstrukcji w zależności od celów któremu ma służyć, różnić się będzie zawartością, zakresem oraz szczegółowością.

Projektu konstrukcji dla prostych obiektów typu hale systemowe, niewielkie konstrukcji wsporcze ogranicza się do projektu budowlano-wykonawczego. Jest to standardowy projekt budowlany rozszerzony o proste szczegóły konstrukcyjne. Na etapie wykonawczym prostych obiektów dokumentacja budowlana–wykonawcza jest opracowaniem wystarczającym do realizacji obiektu.
Odmiennie wygląda zakres projektu konstrukcji dla skomplikowanych obiektów przemysłowych takich jak hale wielkopowierzchniowe, konstrukcji wsporcze, parkingi wielopoziomowe dla których dokumentacja konstrukcyjna podzielona jest na etapy zgodne z procesem budowanym. Wyróżniamy etapy:

projekt konstrukcji na etapie projektu budowlanego który zawiera podstawowe informacje o konstrukcji obiektu zgodne z obowiązującym prawem budowlanym i niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Na etapie realizacji projektu konstrukcji do projektu budowlanego dążymy do ujednolicenia układu konstrukcyjnego, zwracając oczywiście uwagę na koszty późniejszego wykonawstwa. Prawidłowo ukształtowana konstrukcja na etapie projektu budowlanego przekłada się na sprawną realizacje kolejnych faz projektowych, czyli projektu wykonawczego i warsztatowego. Projekt budowlany konstrukcji zawiera m.in. zwięzły opis techniczny obiektu, wyciąg z obliczeń statycznych i wymiarowania elementów, rysunki niezbędne do odczytania układu konstrukcyjnego. Projekt budowlany konstrukcji dla skomplikowanych obiektów stanowi tylko cześć dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo wymagany jest projekt architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu który sporządzą uprawniony architekt wskazany przez Państwa lub współpracujący z naszą firmę.

projekt konstrukcji na etapie projektu wykonawczego jest uszczegółowionym projektem budowlanym o informacje niezbędne do prawidłowego wykonania konstrukcji na budowie. Projekt wykonawczy konstrukcji określa parametry konstrukcji w zakresie wymiarowym, materiałowym i wykonawczym. W przypadku konstrukcji żelbetowej są to podstawowe parametry takie jak: klasa betonu, klasa stali, otulina, długość zakładów prętów oraz szczegółowe m. in. średnice wałka giętarki, dodatki przeciwmrozowe, klasą ekspozycji, klasę wykonania konstrukcji, tolerancje montażu szalunków, itp. W przypadku projektu wykonawczego dla konstrukcji stalowych określa się m. in. rodzaj i grubość spoin, klasę wykonania, klasę korozyjności, rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego, itp. Projekt wykonawczy konstrukcji zawiera również krótki ale zwięzły opis techniczny obiektu wraz z integralnymi rysunkami niezbędnymi do odczytania układu konstrukcyjnego. W oparciu o specjalistyczne narzędzia projektowe m. in Tekal Strutures, Allplan Engineering zapewniamy praktycznie bezbłędną dokumentację wykonawczą dowolnego obiektu budowlanego. Prawidłowo sporządzony projekt wykonawczy zapewnia bezproblemowe i szybkie wykonawstwo oraz bezpieczeństwo na budowie.

projekt konstrukcji na etapie projektu warsztatowego. Jako pracownia konstrukcyjna specjalizujemy się również w sporządzaniu projektów warsztatowych dla wszystkich typów obiektów bez względu na rozmiar czy przeznaczenie obiektu. Projekt warsztatowy swym zakresem obejmuje dokumentację niezbędną do wyprodukowania elementów w zakładzie prefabrykacji i montażu na budowie. Projekt konstrukcji dla etapie realizacji dokumentacji warsztatowej sporządzany może być dla prefabrykowanych konstrukcji stalowych oraz żelbetowych. W ramach projektu warsztatowego realizujemy dokumentacje rysunkową oraz opisową w której określamy takie parametry jak, klasę stali, klasę śrub, rodzaj elektrod spawalniczych, klasę wykonania w oparciu o normy budowlane, parametry zabezpieczenia antykorozyjnego i wiele, wiele innych. Dokumentację warsztatową tworzymy zawsze na bazie modelu przestrzennego konstrukcji opracowanego w programie Tekla Structures, gwarantując sprawą produkcję oraz bezproblemowy montaż elementów na budowie. Przy realizacji dokumentacji warsztatowej sprawdzamy również poprawność rozwiązań w dostarczonym przez Inwestora projekcie wyjściowym tj. proj. budowlanym lub wykonawczym, proponując możliwość skorzystania z optymizacji konstrukcji.

Projekt konstrukcji jest niezbędnym elementem powstania każdego obiektu budowlanego. Prawidłowo sporządzony zapewnia sprawny proces budowlany począwszy do produkcji po montaż elementów.

Projekty konstrukcji - WYBRANE REALIZACJE

PROJEKT KONSTRUKCJI – WIEŻA TECHNOLOGICZNA, AQDA – IRAN

PROJEKT KONSTRUKCJI – HALA MAGAZYNOWA, KLAIPEDIA – LITWA

W OPRACOWANIU – PARKING WIELOPOZIOMOWY, WARSZAWA

PROJEKT KONSTRUKCJI – HALE SYSTEMOWE, EUROPA

ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE TWOJE PYTANIA

    projektowanie fundamentów

    mgr inż. Sławomir SŁOWIŃSKI
    M:+48 61 307 1111
    E: biuro(at)wolstal(dot)com

    pozostałe realizacje