HALE WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Projektowanie hal wielkopowierzchniowych

SPECYFIKACJA KONSTRUKCJI HAL WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
Hale wielkopowierzchniowe najczęściej wykorzystywane są w szybko rozwijających się gałęziach przemysłu logistycznego, produkcyjnego oraz magazynowego. Zaletą hal wielkopowierzchniowych jest stosunkowo niski koszt uzyskania jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Ponadto powszechnie wykorzystywana technologia prefabrykacja stosowana w budowie hal wielkopowierzchniowych znacznie upowszechniła ich realizację i skróciła proces budowlany.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
Obiekty o stosunkowo prostej konstrukcji, wykonywane zazwyczaj w technologii żelbetowo–stalowej. Powszechnie stosowany jest układ konstrukcyjny o siatce słupów w rozstawie 12x24m. W zależności od wymagań technologicznych wysokość hal kształtuje się najczęściej od 5 do 12m.
Technologia prefabrykacji konstrukcji stosowana w halach wielkopowierzchniowych przyczyniła się do znacznego skrócenia procesu budowy. Idea prefabrykowana stosowana do wszystkich możliwych elementów. I tak, fundamenty ze względu na gabarytu projektowane są zawsze jako monolityczne, natomiast już podwaliny produkuje się zakładzie prefabrykacji. Podwaliny o strukturze najczęściej trójwarstwowej, tzn. warstwy zewnętrznej, ocieplenia, warstwy nośna. Słupy wykonywane zawsze w technologii prefabrykowanej, ze względów na wymagania ppoż najczęściej żelbetowe. Dach o konstrukcji stalowej lub żelbetowej również w technologii prefabrykowanej, projektowany najczęściej jako bezpłatwiowy, pokryty blacha trapezowa. Obudowa hal najczęściej z płyt warstwowych w układzie poziomym, lub rzadziej spotykane kasety wypełniane wełną mineralną pokryte blachą elewacyjną w układzie pionowym.

PROJEKT BUDOWLANY HALI WIELKOPOWIERZCHNIOWEJ
Głównym kryterium przy projektowaniu hal wielkopowierzchniowych jest maksymalizacja powierzchni/kubatury obiektu. W celu swobodnej wewnętrznej komunikacji, logistyki uzasadniona jest minimalizacja podpór pośrednich, przy zachowaniu warunków ekonomicznych. Na etapie realizacji projektu budowlanego definiujemy układ konstrukcyjny na podstawie warunków brzegowych dostarczonych przez Inwestora, Architekta, Instalatora. Projektowany układ konstrukcyjny hali dostosowujemy do charakterki obiektu, wymagań ppoż, działających obciążań środowiskowych oraz technologicznych. Na tym etapie kładziemy duży nacisk na powtarzalność rozwiązań konstrukcyjnych, zwracając jednocześnie uwagę na koszty późniejszego wykonawstwa. Prawidłowe zaprojektowana konstrukcji przekłada się na sprane wykonawstwo. Zakres projektu budowlanego konstrukcji zawsze jest zgodny z wymagania Inwestora oraz aktualnymi przepisami prawa budowlanego. Zawiera m.in. zwięzły opis techniczny obiektu, wyciąg z obliczeń statycznych i wymiarowania elementów, rysunki niezbędne do odczytania układu konstrukcyjnego, itp.
Jako pracownia konstrukcyjna specjalizująca się w projektu konstrukcji budowlanych i inżynierskich zawsze dążymy do optymizacji konstrukcji pod względem kosztów wykonawczych oraz skrócenia czasu trwania procesu budowy.

PROJEKT WYKONAWCZY HALI WIELKOPOWIERZCHNIOWEJ 
Dokumentacja wykonawcza w halach wielkopowierzchniowych najczęściej dotyczy elementów żelbetowych. Specyfikacja elementów stalowych określana jest w projekcie warsztatowych. Zakres projektu wykonawczego zawiera szczegółowe rysunki konstrukcyjne, zwięzły opis techniczny z pełną specyfikacją poszczególnych elementów.. Konieczne są również bardziej szczegółowe niż w projekcie budowlanych obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Konstrukcje żelbetowe projektujemy w oparciu o nieliniowych charakter pracy elementów uwzględniający zmianę ich sztywności wraz z iteracyjnym postępem zarysowania. Gwarantuje to bardzo ekonomiczne i bezpiecznie zaprojektowaną konstrukcje żelbetową. Rysunki projektu wykonawczego poza szczegółowymi szkicami elementów uzupełnione są kompletną specyfikacją niezbędną do prawidłowego ich wykonania, np.: klasę betonu, klasę stali, otulinę, długość zakładów prętów oraz szczegółowe jak średnice wałka giętarki, dodatki przeciwmrozowe, zabezpieczenia przeciwwodne, masę montażową, itp. Dokumentacje konstrukcyjną tworzony zawszę w oparciu o przestrzenny model w programie Allplan Inżynieria, zapewniając czytelną dokumentacje oraz bezproblemowe wykonawstwo.

PROJEKT WARTSZATOWA HALI WIELKOPOWIERZCHNIOWEJ
Projekt warsztatowy realizowany jest dla prefabrykowanych elementów najczęściej stalowych, rzadziej żelbetowych. W halach wielkopowierzchniowych projekt warsztatowy sporządza się dla konstrukcja stalowej dachu oraz elementów drugorzędnych takich jak, podkonstrukcje technologicznej, ryglówki pod bramy, itp. Celem sporządzania dokumentacji warsztatowej jest dostarczenie informacji technologicznych niezbędnych do wyprodukowania oraz późniejszego montażu konstrukcji stalowej. Przy realizacji projektu warsztatowego bazujemy zawsze na szczegółowym model obliczeniowy konstrukcji, uwzględniający nieliniowy charakter konstrukcji. W ramach projektu realizujemy dokumentacje rysunkową oraz opisową w której określamy takie parametry jak, klasę stali, klasę śrub, rodzaj elektrod spawalniczych, parametry zabezpieczenia antykorozyjnego i wiele, wiele innych. Dokumentację konstrukcyjną tworzymy zawsze na bazie modelu przestrzennego konstrukcji opracowanego w programie Tekla Structures lub Bocad 3D Edycja Stal, gwarantując tym samym bezproblemowa produkcję oraz sprawny montaż elementów na budowie.

PROJEKT OBUDOWY HALI WIELKOPOWERZCHNIOWEJ
Jak sama nazwa wskazuje projekt obudowy sporządza się dla ścian oraz dachu. ……..